Thông báo: Mu Quyền Năng - Máy Chủ Bá Vương - Open Beta 13h ngày 14/09/18
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.