Thông báo: Máy chủ RakLion - Open Beta 13h ngày 06/09/2019
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.